Saeed

Vandaag kwamen we Saeed tegen. Saeed is geboren in Iran, heeft 2 jaar in Griekenland gewoond en leeft nu al 2 jaar in België. Een avonturier dus. Zoals de meeste mensen, vindt Saeed het belangrijk om er goed uit te zien. Hij koopt niet dikwijls kleren, maar als hij eens gaat shoppen “is het wel de moeite” zegt hij. De ring die hier draagt heeft een speciale betekenis. Hij is gemaakt door zijn 80 jarige nonkel uit Iran en moet hem geluk brengen in het leven. Er hangt wel één voorwaarde aan vast. Enkel en alleen hijzelf  mag de ring dragen! Wanneer iemand anders de ring gaat dragen, verliest hij zijn geluk.
Saeed draagt net dezelfde blazer als Assaf, die we onlangs hebben gespot. Wij vinden het  altijd interessant om te zien hoe verschillende mensen eenzelfde stuk stylen! Er groeit wel een groot mysterie rond deze blazer. Zowel Assaf als Saeed konden ons niets vertellen over het merk. We dachten dat de blazer van Assaf een vintage stuk was, maar aangezien Saeed nu met identiek dezelfde blazer rondloopt, lijkt ons dit zeer onwaarschijnlijk. Kunnen jullie ons iets meer vertellen over deze blazer?

Groeten,
Karen en Bram

Today we ran into Saeed. Saeed was born in Iran, has lived in Greece for 2 years and has been living in Belgium for 2 years now. Like a true adventurer. Like most people, Saeed thinks it is important to look good. He does not buy clothes very often, but if he decides to go shopping “I go for it” he says. The ring he is wearing here has a special meaning. It was created by his 80 year old uncle from Iran and should bring him fortune in life. There is obviously a prerequisite to it. Only he can wear the ring! If someone else would wear the ring, it would lose its fortune.
Saeed is wearing identically the same blazer as Assaf, who we spotted recently. We always find it is very interesting to see how different people style the same piece! A big mystery is growing around this blazer. Both Assaf and Saeed could not tell us anything about the brand. I thought Assafs blazer was a vintage piece, but since Saeed is now wearing the identical same one, this seems highly unlikely. Could you tell us more about this blazer?

Greetings,
Karen and Bram

Pants: Zara
Shirt: Zara
Scarf: from Greece
Hat: H&M
Ring: handmade from Iran
Shoes: Eram


WRITTEN BY
Ghentstreets

More info

Submit a comment


six + 2 =